Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Roczne sprawozdanie z działalności NAC w 2019 roku
Roczne sprawozdanie z działalności NAC w 2019 roku
04.02.2020 więcej
Prezentacja założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
Prezentacja założeń projektu "Modernizacja Zintegrowanego
Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA"
25.10.2019 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Narodowym Archiwum Cyfrowym
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Narodowym Archiwum
Cyfrowym
08.07.2019 więcej
Plan działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego na rok 2019
Plan działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego na rok 2019
11.03.2019 więcej
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
26.02.2019 więcej
Roczne sprawozdanie z działalności NAC w 2018 roku
Roczne sprawozdanie z działalności NAC w 2018 roku
14.02.2019 więcej
Podstawy prawne działania
Podstawy prawne działania
31.12.2018 więcej
Dni i godziny pracy Narodowego Archiwum Cyfrowego
Dni i godziny pracy Narodowego Archiwum Cyfrowego
18.12.2018 więcej
Regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu NAC
Regulamin udostępnienia materiałów archiwalnych i świadczenia
usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z
zasobu NAC
18.12.2018 więcej
Cennik
Cennik
18.12.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się